Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo

Over Jaap Leewis

Over Jaap Leewis:

Jaap Leeuwis
In het kader van activiteiten door en rondom de historische kring, leek het mij aardig iets te schrijven over Jaap Leewis en zijn werkzaamheden in Boekelo,
mede in verband met de nieuwbouw op de Berke en de ontwikkeling van de nieuwe Bleekerij.
In november 1948 kwam Jaap Leewis vanuit Rotterdam naar de Stoombleekerij.
Hij werkte bij Jamin en werd in de fabriek bedrijfsarchitect. Na de oorlog moest er in de fabriek veel hersteld worden en hij tekende een nieuw ketelhuis,
het laboratorium en diverse verbouwingen. Het werk werd uitgevoerd door de firma Stokkers.
Hij woonde eerst met zijn vrouw Bep en twee kleine jongens in een bouwkeet van de aannemer Hannink op het terrein van de fabriek,
een korte tijd op de Weele en later in het pand Boekelosestraat 396, naast Bernard Scholten; beide huizen,
nu afgebroken, stonden aan de zijde van de fabriek, voor het magazijn gebouw. In die tijd werden nog drie zonen geboren.

In 1951 is Jaap voor zichzelf begonnen. Eén van zijn eerste opdrachten was de verbouwing van het Annink Pot in Beckum, de boerderij van de fam. van Andel.
In 1954 werd de door hem getekende nieuwbouw van de Sparwinkel geopend; de bouw werd uitgevoerd door de Fa. H. Leferink & Zn.
Dit aannemersbedrijf voerde trouwens de meeste opdrachten voor Leewis uit. In deze voormalige SPAR doen wij nu boodschappen bij de COOP compact!
In de 50, 60 en 70-er jaren volgden veel nieuwbouw en verbouwingen in Boekelo; o.a. aan de Kwinkelerweg 9,  waar vroeger Barneveld woonde en werkte,
aan de Beckumerstraat voor Schartman, Wevers, Grevink en Winters, de rijwielzaak.
Het Groene Kruisgebouw en Zustershuis (afgebroken) werd uitgebreid evenals het voormalige doktershuis aan de Boekelosestraat.
Voor Hotel Bad Boekelo tekende Jaap aanpassingen en veranderingen voor zowel binnen als buiten.

In 1957 kochten Jaap en Bep een stuk grond op de hoek van de Henry Dunantlaan en de Weleweg voor 9 gulden per vierkante meter!
Daar bouwde hij hun woonhuis met er achter zijn werkruimte.
Naast Weleweg 49 ontwierp hij het huis voor de familie Heinrichs, een eindje verder voor de fam. Van Leeuwen.
Voor mevr. dr. de Jong verbouwde hij de boerderij De Bats aan de Weisinkhoekweg.
Jaap Leewis is overleden in 1982. Eén van zijn laatste ontwerpen is de DELTA flat, het toentertijd hoogste gebouw van Enschede,
op de hoek van de Lipperkerkstraat en de Eschpoortstraat; de flat telt 18 verdiepingen.
Bep Leewis bleef tot 2001 in Boekelo wonen; zij was actief in het dorp en haar aquarellen van landschappen en bloemen werden alom gewaardeerd.
Zij woont nu op Het Lindenhof, op de 3e verdieping en werpt vanuit haar zitkamerraam - misschien wel dagelijks - een trotse blik op de DELTA flat,
waarvan de bovenste vier verdiepingen zichtbaar zijn.

Waarschijnlijk zijn er Boekeloërs die meer weten over de actieve periode van de fam. Leewis;
dit summiere stukje geschiedenis dient ondermeer ook om te stimuleren dat eenieder zich herinnert, vertelt en/of opschrijft wat voor ons allen,
maar speciaal voor de Historische Kring interessant is.

Auteur: Fleur ter Kuile – Van Heek, maart 2006.