Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo

Gebouwen

Noodsanatorium Boekelo 1945 - 1953

Sanatorium Boekelo 7

Villa Teesinkweide.

Aan de hand van notariële akten, verslagen van vergaderingen, correspondentie enz. is in deze korte notitie het bestaan van het sanatorium beschreven.
De beschrijving pretendeert geenszins volledig te zijn; daarvoor liggen er nog te veel aantekeningen, brieven, notitieboekjes enz. die nog niet zijn onderzocht.
De plaats waar het sanatorium c.q. de villa Teesink heeft gestaan is heden ten dage moeilijk te herkennen: daar staan nu een aantal paviljoens van het medisch kinderdagverblijf "Tesinkweide".


Tesinkweide Boekelo

Kinderdagverblijf Tesinkweide

Om het volledige verslag te lezen klik hier