Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo

Boekenlijst

Boekenlijst
 
B=Bezit, G=Geleend, U=Uitgeleend, W=Wens
B 932.9 aalb Aalbers, mr. P.G. Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850 Nederlands 1979
B 938.1 agte Agterbosch, F.J.M. en redactie Markeboek Lonneker 1545 - 1751 Nederlands 1998
B 938.1 agte Agterbosch, F.J.M. en redactie Het markeboek van de Eschmarke 1455 - 1845 Nederlands 2010
B 314 bakk Bakker, J. 75 jaar Vooruit Nederlands 1995
B 386.5 bani Banis, G.H. Van pakhuis tot penthouse Nederlands 2013
B 367 beek Beek, Erwin van Zwaar werk en gezonde vrije tijd Nederlands 2016
B 718.6
3 beek
Beek, J.G. van en anderen Boerderijen in Enschede 3 - Usselo 21 Boekelo 1 Nederlands 2008
B 261.1 bekk Bekkenkamp, A 150 jaar Hervormde Gemeente Usselo Nederlands 1994
B 258.1 bekk Bekkenkamp, Arnold Rutgers met de baard Nederlands 1997
B 700.4 belt Beltman, Josien Rijksmuseum Twenthe Nederlands 2009
B 697,3 bend Benders, J. en anderen De Rutbeek - bekenonderzoek 1982 - natuurgidscursus Nederlands 1982
B 938.1 bent Benthem, Dr. A. Gz. Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving Nederlands 1900
B 718.1 berg Berge, Henk ten e.a. Mariakapellen en landkruisen in Twente - Devotie in religieus erfgoed.heeroom os Nederlands 2007
B 938.1 bent Bethem, dr. A. Gz. Gesch. v. Enschede en zijne naaste omg. v.d. vroegste tijden .... na 7 Mei 1862 Nederlands 1900
B 375.3 beuk Beukers, Eelco en Harry van den Tweel Onder druk wordt alles vloeibaar Nederlands 2006
B 847 bezo Bezoe, dr. H.L. Taal en volk van Twente Nederlands 2010
B 685 bijl Bijlsma, G.W. en
Rodenburg, G.H.
Van Vlissingen & Co's
gedenkboek 1846-1946; Honderd jaren Van Vlissingen & Co;
Nederlands 1948
B 391.4 blec Blécourt, mr. A.S. Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht Nederlands 1967
B 391.4 blec Blécourt, mr. A.S. Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht Nederlands 1924
B 386.5 49
blom
Blomjous, M. Textielhistorische Bijdragen 49 jaarboek Nederlands 2009
B 386.5 blom Blomjous, M. en anderen Textielhistorische Bijdragen 46 jaarboek Nederlands 2006
B 316.2 blon Blonk, Dr. A. Fabrieken en menschen - een sociografie van Enschede Nederlands 1929
B 902.5 boer Boer, J.J. de 100 jaar Kwinkeler / Hulscher 1803 - 1903 Nederlands 2011
B 938.1 boer Boer, J.J. de De ontwikkeling van het dorp Boekelo vanaf 1885 tot ± 1925 Nederlands 2014
B 718.6
3 beek
Boerderijencommis Boerderijen in Enschede Deel 2 - Esmarke2, Usselo 1 Nederlands 1998
B 386.9
boma
Bomans, Godfried Zout(e) nostalgie Nederlands 1978
B 902.4 boo Boo, drs. J.A. de Heraldiek Nederlands 1967
B 386.5 boot Boot, Dr. J.A.P.G. en Blonk, Dr. A. Van smiet tot snelspoel - De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie ... Nederlands 1957
B 391.4 bord Bordewijk, H. en R.M. de Raat Regestenlijst v.h. huisarchief Almelo 1154-1578 dl. 1 en 2 op zolder Nederlands 1993
B 360.4 bord Bordewijk, H; Mensema, A.J.; Schevenhoven, P.F. Inventaris Van Heek & Co 1817 - 1968 en de N.V. Boekelosche Stoombleekerij 1888 Nederlands 1996
B 950.6 bos Bos-Niermeyer Schoolatlas der gehele aarde Nederlands 1947
B 697.3 broe Broeke, Johan E. ten Kringen in het water - Alstatter Aa - Buurserbeek - Schipbeek Nederlands 2005
B 631.3 brug Bruggert, L.J. Het Elkeman Een boerderij in Twekkelo Nederlands 2012
B 391,4 brun Brunt, A.J. Inventaris van het huisarchief Twickel 1133-1975, dl. 2 t/m 7 op zolder Nederlands 1993
B 938 bruy Bruyn, 0. de en anderen Verleden met toekomst - 50 jaar Stichting Edwina van Heek Nederlands 1996
B 986.6 bruy Bruyn, C.A. de Enschede in luchtfoto,s - 10 kaarten: verandering en groei Nederlands 2010
B 048,2 Burger, B, c.s. Infoboekje Boekelo 2004 Nederlands 2004
B 911.1 bute Buter, Adriaan Over-ijsselse volksgebruiken - Een feestelijke ommegang door het jaar Nederlands 1988
B 386.5 bute Buter, Adriaan 'n Stoom van Goor Nederlands 1957
B 938.1 bute Buter, Adriaan Portretten-reeks deel 2: Portret van Enschede Nederlands 1975
B 386.5 bute Buter, Adriaan Een "nuttig" - Thomas Ainsworth te Goor (1833-1837) Nederlands 1957
B 699 bute Buter, Adriaan Regge en Dinkel land van levend water Nederlands 1984
B 985 bute Buter, Adriaan [ ...et al ] Twente dag in - dag uit Nederlands 1977
B 938 bute Buter, Adriaan en redactie Ach Lieve Tijd, duizend jaar Twente en de Twentenaren Nederlands 1994
B 630.8 buur Buursink, Joh. Het boek van deLonneker landbouw Nederlands 1956
B 930.2 clev Clevis, Hemmy en
Wentink, Suzanne
Overijssels Erfgoed - Archeologische en
Bouwhistorische Kroniek 2004
Nederlands 2005
B 851.7 coev Coeverden, Jhr. F.W.W.H. van e.a. Goor en Thomas Ainsworth Nederlands 1983
B 938.1 ngv. concept NGV Afd. Twente Usseler Markeboek 1540 - 1860 Nederlands 2012
B 938 dein Deinse, J.J. van Uit het land van katoen en heide - oudheidkundige en folkloristische schetsen i Nederlands 1922
B 938 Deinse, J.J. van Uit het land van katoen en heide - Nederlands 1939
B 386.5 dend Dendermonde, Max en Blazer, Carel The finishing touch - 100 jaar Twentsche Stoombleekerij Nederlands 1957
B 216.2 dero Derolez, Prof. dr. R.L.M. De godsdienst der Germanen Nederlands 1959
B 386.5 dibb Dibbits, Dr. H.C. Textielhistorische Bijdragen 41 jaarboek Nederlands 2001
B 386.5 dibb Dibbits, H.C. Textielhistorische Bijdragen 42 jaarboek Nederlands 2002
B 386.5 33
died
Diederiks, Dr. H.A. Textielhistorische Bijdragen 33 jaarboek Nederlands 1993
B 386.5 died Diederiks, Dr. H.A. en anderen Textielhistorische Bijdragen 34 jaarboek Nederlands 1994
B 386.5 died Diederikss, Dr. H.J. en anderen Textielhistorische Bijdragen 35 jaarboek Nederlands 1995
B 938
dijk
Dijk, drs. E.A. van De bundels gebundeld - 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel Nederlands 2008
B 380.1 dijk Dijkstra, Ger en Gerben Kuitert De nijvere stad: 100 jaar bedrijvigheid in Enschede Nederlands 1996
B 718.6 3 ding Dingeldein, W.H. Het "losse hoes" Groot Bavel Nederlands 1947
B 935.3 ding Dingeldein, Willem Hendrik en redactie Om niet te vergeten - Notities uit het dagboek van W.H. Dingeldein 1940 - 1945 Nederlands 1995
B 986.3 door Doorn, Flip van en Simone Gerard Thuis in Twente Nederlands 2008
B 938, Dr. Wim H. Nijhof Geschiedenis van Enschede - stad Nederlands 2014
B 938, Dungen, Jan van Vrouw zonder land Nederlands 1993
B 345.5 duti Dutij, Mr. H.J. Honderd jaar De Nederlandsche Bank n.v. in Twente Nederlands 1982
B 391.4 eijk Eijken, E.D. Inventaris van het archief van het drostambt Twente 1610-1811 op zolder Nederlands 1993
B 391.4 eijk Eijken, E.D. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen dl 1 t/m 8 op zolder Nederlands 1995
B 393.5
1 eijk
Eijken, mr. E.D. e.a. In alle staten - Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel Nederlands 1978
B 875 elde Elderink, Cato Oet et Laand van aleer NV. v.h. Fa.
Van der Loeff, Enschede
1955
B 902.5 elde Elderink, Cato Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw Nederlands 1923
B 936.4 elle Ellen Carlo ter en Frans de Lugt Beatrix tussen de Twentenaren Nederlands 2013
B 631.3 elle Ellenbroek, Rob Boerenerven in Haaksbergen. Een beschrijving van de hist. inr. en beplanting Nederlands 2004
B 678.5 esav Es, dr. A. van 60 jaar "Zout" in Twente Nederlands 1978
B 938.1 ever Evers-Evers, T.H. en J. van Ooyik Oud Enschede in 175 foto's Nederlands 2003
B 903.1 folk Folkerts, drs. J. en redactie Overijsselse biografieën 1 - Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overi Nederlands 1990
B 381.9 forb Forbes, R.J. Het zout der aarde Nederlands 1968
B 035 form Formsma, dr. W.J. Gids voor Nederlandse archieven Nederlands 1967
B 718.6 2 fort Fortuin, Arnold Malen om een molen: 200 jaar Wissinks WI Nederlands 2002
B 248.2 geer Geerdink, J. Eenige bijdragen tot de gesch. v.h. Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twente Nederlands 1990
B 391.4 geer Geerdink-Van der Worp, E.C. Uit het Richterambt van Twente Nederlands 1990
B 902.5 geer Geerdink-Van der Worp, Els Woordenboek voor 16e tot 18e eeuwse teksten Nederlands 2008
B 718 geld Gelder, Dr. H.E. van De sfeer van Zonnebeek Nederlands
B 386.5 38
gerw
Gerwen, Dr. J.L.J.M. Textielhistorische bijdragen 38 jaarboek Nederlands 1998
B 386.5 36
gerw
Gerwen, Dr.
J.L.J.M. van
Textielhistorische Bijdragen 36 jaarboek Nederlands 1996
B 386.5 gerw Gerwen, Dr.
J.L.J.M. van en anderen
Textielhistorische Bijdragen 37 jaarboek Nederlands 1997
B 980.6 geud Geudeke, Drs,P.W. Grote topografische atlas van Nederland - 3 Oost-Nederland Nederlands 1987
B 718.2 geve Gevers, Jhr. A.J. en Mensema, A.J. De havezaten in Twente en hun bewoners Nederlands 1995
B 845 gige Gigengack, Johan W.M. Twentse Woorden en Gezegden - Deel 1 Nederlands 1979
B 718.6 9 goïn Goïnga, Klaas Overijssel voor ontdekkers. Monumemten van industrie en ambacht. Nederlands 2003
B 934.3 goss Gosses, prof. dr. I.H. en prof. dr. R.R. Post Handboek tot de staatkundige geschiedenis der
Nederlanden-c11.1. De
Nederlands 1959
B 902.3
gouw
Gouw, drs. J.L. van der Oud schrift Nederlands 1963
B 035 gouw Gouw, drs. J.L. van der Nederlandse archiefterminologie Nederlands 1962
B 035 gouw Gouw, J.L. van der Inleiding tot de archivistiek Nederlands 1955
B 986.1 gros Grosfeld, Frans en drs. Yolande Michon Verhalen uit het Oosten Nederlands 1986
B 902.1 grot Grotefend, Dr. H. Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit Nederlands 1960
B 718.6 3
hage
Hagens, H. Boerderijen in Twente Nederlands 1992
B 938 hage Hagens, H. en Olde Meierink, B. Twente te pronk - Drie eeuwen verbeeld in prenten, tek. en aquarellen 1600-1900 Nederlands 1986
B 906.1 hage Hagens, H., W. Elling en E.
Piirainen
Der letzte Gang - De laatste gang - Gebruiken rond de dood enz. Nederlands 1988
B 399.6 brum Han J. Brummelman Onder de vliegroute - Oorlog en luchtbescherming in Haaksbergen Nederlands 2014
B 386.5 hart Hartkamp-Jonxis, Drs. E. en anderen Textielhistorische Bijdragen 39 jaarboek Nederlands 1999
B 386.5 hart Hartkamp-Jonxis, Drs. E. en anderen Textielhistorische Bijdragen 40 - Kant en Passement jaarboek Nederlands 2000
B 252.1 hatt Hattink, Mr.R.J. Predikanten te Enschede uit: verslagen en med. v.d. ver. tot beoefening v. Overi Nederlands 1901
B 300.4 have Have, Prof. Dr.
T.T. ten en redactie
Vorming - Handboek voor sociaal cultureel vormingswerk met volwassenen Nederlands 1959
B 938.1 have Haverkate, Herman Krabbels op oude ansichten: Groeten uit Delden Nederlands 1975
B 938 have Haverkate, J., van Nus en Westerhout Vrij van D-Day tot V-Day Nederlands 1985
B 356 vers Heegde, H.E. ter Verslag van de Lonneker Coelp . Landbouwersbank en Handelsver. G.A. te Enschede Nederlands 1945
B 718.9 heek Heek, J.B. van H.J.zn Huize Het Teesink - Het leven van een textielfamilie Nederlands 2005
B 835.5 hekk Hekket, B.J. Oost Nederlandse familienamen - hun ontstaan en betekenis Nederlands 1925
B 318.5 herd Herdt, René de en Bie de Grave Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914 Nederlands 1979
B 782.2 hert Hertsenberg, Ricus en Ton Linssen Stadsbeelden Enschede Nederlands 1978
B 847 hidd Hiddink-Dijkman, Dinie Wiej ploetert vedan - Jeugdherinneringen van Dinie Hiddink Nederlands 2001
B 902.2 hijs Hijszeler, C.C.W.J. Een archeologisch-palynologisch onderzoek van een vindplaats van vuurstenen voor Nederlands 1955
B 630.8 hilb Hilberink, Inge J.H. Wat zit er achter? 65 jaar prov. afd. v.d. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Ov. Nederlands 1998
B 938 hink Hinke, J.N. Wij hadden een prettigen dag - Oude ansichtkaarten van Twentse steden en dorpen Nederlands 1981
B 070 howa Howard, Edith Boekeloërs Nu - Boekelo in 48 portretten Nederlands 2011
B 391.4 huls Huishof, A.L. Het schattingsregister van Twente van 1475 Nederlands 1953
B 835.5 jaco Jacobs Een verzameling bijnamen in de jaren 1900-1970 Nederlands 1970
B 986.2 jage Jagers, Rinus Twente een beeld van een streek Nederlands 1983
B 317.7 jagt Jagt, Desiree van der Boekelo Folien Staken tegen de zuinigste Belg van Nederland Nederlands 1990
B 317.7 jagt Jagt, Desiree van der Boekelo Foliën Nederlands 1990
B 718.6 jans Jans, Dr. Everhard Korenspiekers in Oost-Nederland Nederlands 2001
B 774.2 jans Jans, Dr. Everhard Tuugkisten in Nederland - Versiering en typologie Nederlands 1994
B 716.7 jans Jans, Jan Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland Nederlands 1967
B 900.1 japp Jappe Alberts, prof. dr. W. en A.G. van der Steur Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Nederlands 1968
B 938.1 buur Joh. Buursink Stadverbranden Nederlands 1962
B 928 jong Jong, dr. L. de Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1 t/m 14 Nederlands 1995
B 986.2 jonk jonker e.a. Pakkende prenten van Twente Nederlands 2011
B 397.2 unis Jubileumcommissie Unisson G.V. Unisson Boekelo - Van heden naar verleden Nederlands 1996
B 986.2 kist Kistemaker, Marcel en Theo Leone. In vogelvlucht over Twente Nederlands 2010
B 902.4 kits Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. Encyclopedie van de heraldiek Nederlands 1961
B 602.6 koek Koek, Jaap Dokter Koek van Boekelo, de eerste dokter tussen textiel en zout Nederlands 1992
B 938 kokh Kokhuis, G.J.I. De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden Nederlands 1982
B 935.4 kokh Kokhuis, G.J.I. Twente in de tTweede Wereldoorlog Nederlands 1993
B 938.1 kokh Kokhuis, G.J.I. Historie van Enschede Nederlands 2011
B 986.2 koop Koopmans, vert. van D.Y. Twente van binnen uit Nederlands 1968
B 391.4 kost Kosters, mr. J. Het oude tiendrecht Nederlands 1909
B 391, Kosters, mr. J. Eenige mededelingen over Oud- Nederlands 1910
B 048,2 KPN BV De Telefoongids / Gouden gids - 2010 - 2011 Nederlands 2010
B 718
kuil
Kuile, dr. E.H. ter De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst - deel IV-1 Twente Nederlands 1971
B 391.4 kuil Kuile, G.J. ter Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel Nederlands 1935
B 938 kuil Kuile, Mr. G.J. ter Twentsche Eigenheimers - Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel e Nederlands 1947
B 391.4 kuil Kuile, mr. G.J. ter Oorkondenboek van Overijssel - Regesten dl. 1 t/m 6 Nederlands 1969
B 386.5 kuil Kuile-Van Heek, Fleur ter Boekelo, "De Weele" - Mijn herinneringen Nederlands 2011
B 631.4 kuip Kuiper, Bennie Boeren, werken en leven begin 20e eeuw Nederlands 2012
B 847
kiwi
L5wik, F.G.H. De Twentse Beweging - Strijd voor Modersproake en Eigenheid Nederlands 2003
B 986.6 laan Laan, K. ter en redactie Twente nummer uit "Neerlands Volksleven" Nederlands 1951
B 875 lans Lansink, Gerrit Pikstrik en aander grei Nederlands 2008
B 399
lant
Lantink, Rob, Ronnie Heijink, Harold Pot en Erik Schaddelee The Halifax project DK 259 WL-L Nederlands 2013
B 614.8
9 leer
Leerkes MBA, Gerard Heanig an en rap wat - Een eeuw ambulancezorg tussen Dinkel en Regge Nederlands 2006
B 986.3 lees Leest, Anouk van der en redactie Grote Historische topografische Atlas ± 1905 Overijssel Nederlands 2005
B 986.2 leeu Leeuwen, Peter Overijssel in kleur 1938 - 1970 Nederlands 2008
B 938.1 leeu Leeuwen, Peter Enschede in kleur 1914 - 1918 Nederlands 2011
B 846 faes Leo Faes Twents in beeld Nederlands 1991
B 902.5 lint Lintelo Berlshof, J.H. te Zes eeuwen Beishof Nederlands 2006
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Het Laarhuis - Beckum Nederlands 2009
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Map: Genealogische werken Nederlands 2008
B 902.5 lint Lintelo, Johan te De heerlijkheid de Blankenborg en zijn bezitters Nederlands 2012
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Herberg Nunnink Beckum, nu het Wapen van Beckum Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Historie Landgoed de Weele en de Hors Nederlands 2012
B 902.5 lint Lintelo, Johan te 260 jaar Erve de Greven Nederlands 2012
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Twee honderd veertig jaar erve Beller bellers beider Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Het in eigendom verkregen onroerend goed door Gerrit Jan van Heek Lonneker Ensch Nederlands 2012
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Tweehonderd dertig jaar Familie Mulder op hesselinkmaten Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Langelose en Haaksbergse erven - kopie Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Het Lankheet - kopie Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te De erven Brummelhuis in de marke Boekelo/Haaksbergen -kopie Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Drie eeuwen Roosen Nederlands 2007
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Familie Tielkes Nederlands 2010
B 903, Lintelo, Johan te Tweehonderd veertig jaar Erve Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Tweehonderd veertig jaar Erve Beller, Bellers, Belders Nederlands 2010
B 902.5 lint Lintelo, Johan te De handel in paarden en pony's van de Deldense familie ten Doeschate "Posse" Nederlands 2012
B 902.5 lint Lintelo, Johan te Het landhuis De Geele Twekkelo Nederlands 2013
B 905.2 lint Lintelo, Johan ter Afstammelingen van Cornelis Mentink en Sofia Papen Nederlands 2013
B 392..2 lose Losecaat Vermeer, mr. P.A.J. Wetboek van strafrecht Nederlands 1926
B 930,10 Louwerse, P en J.J. Moerman Geïllustreerde Vaderlandse Geschiedenis Nederlands 1939
B 986.2 lugt Lugt, Frans de Het nieuws van Twente 2005 Nederlands 2005
B 718.9 maal Maaldrink-Hers, F.C. Het huis Zonnebeek in Twente - Zijn bouwers, bewoners en
collectie schilderijen
Nederlands 1977
B 346.5
mens
Mensema, A.J. Het verpondingsregister van Twente van 1601 Nederlands 1985
B 391.4
mens
Mensema, A.J. Repertoria op de registers van particulier leenkamers in
Overijssel dl. 1,2 en 3
Nederlands 1988
B 391.4
mens
Mensema, A.J. e.a. Inventaris van het huisarchief Almelo 1236-1917 dl. 1, 2 en 3 + index op zolder Nederlands 1993
B 391.4
mens
Mensema, A.J. en R.M. de Raat Leenrepertorium v.h. huis Almelo
(1380) 1390-1775 (1805)
op zolder Nederlands 1993
B 391.4
mens
Mensema, A.J. en redactie Generale index van de toegangen op het huisarchief Almelo op zolder Nederlands 2010
B 938 mont Monté Ver Loren, J.P.H. de Grondbezit en standen in het Oosten des iands voor de feodalisering Nederlands 1939
B 938 mors Morssinkhof, Hans Twente toen en nu. Textiel, textiel en nog eens textiel Nederlands 2010
B 938
n.n.
N.N. Zo was Overijssel - Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht Nederlands
B 938 nagg Nagge, W. Historie van Overijssel - deel 1 en 2 Nederlands 1975
B 317.2 nas Nas, Dik Het Twentse Model Nederlands 1998
B 986.6 noge Ned. Ond. Genootschap, Afd. Enschede Gids van Enschede en omgeving - behoorende bij de wandelkaart -facsimile Nederlands 1997
B 718.6
9 nijh
Nijhof, Drs. P. Oude fabrieksgebouwen in Nederland Nederlands 1985
B 938
nijh
Nijhof, Wim H. J.H. van Heek 1873-1957 - Kunst, katoen en kastelen Nederlands 2008
B 932
nijh
Nijhof, Wim H. Heeren en Helden van Haaksbergen - Geschiedenis van een textieldorp in Twente Nederlands 2010
B 761.6 olin Olink, Henny Enschede van echec en elan - fotodocumentaire  Nederlands 1994
B 938.1 oltw Oltwater, Wim e.a. Canon van Haaksbergen - Ster in Twente in 50 vensters Nederlands 2012
B 048,2 P.T.T. Telefoongids voor telefoondistrict Hengelo (0v.) Nederlands 1954
B 718.2 pari Paridon, Hans van Langs Twentse havezathen met Hans van Paridon Nederlands 1991
B 938 pask Paskamp-van Santen, M.; Verbeek, L.A.M.; Winter, J.G. de Honderd jaar behoud Twents erfgoed Nederlands 2005
B 499.2 penr Penrhyn Lowe, Patricia en anderen "Een heerlijk geïllumineerd gebouw" Nederlands 2010
B 935.6 polh Pol, Hans J.A.G. e.a. Onze vergeten bevrijders - Our forgotten Liberators Nederlands 1995
B 631 poor Poortvliet, Rien Te hooi en te gras Nederlands 1976
B 831.p Pouwels, G.H. A.B.C.-boek van Pouwels' Gait Nederlands 1996
B 935.4 pres Presser, Dr. J. Ondergang. De vervolging en verdelging v h. Nederl. Jodendom 1940-1943 -I en 11 Nederlands 1965
B 631.3 oude Rakhorst-Bos, Hilda Oude erven rond Enschede Nederlands 1985
B 938.1 reda Redactie Tubantia Fotoboek Oud Enschede Nederlands 1954
B 903.5 reis Reiss, Johanna De schuilplaats Nederlands 2005
B 901 rens Rensen, Gregor e.a. Historisch onderzoek in Overijssel, een handleiding Nederlands 1987
B 938
ribb
Ribbens, Kees Historisch Album Overijssel Nederlands 2011
B 738.4 rijk Rijksmuseum Twenthe Oost-Nederland model: Landschappen, stads- en dorpsgezichten, 17de - 19de eeuw. Nederlands 1980
B 356 vers Robers, J.H.W. en redactie Lonneker landbouwcotiperatie - verslagen 1936 Nederlands 1935
B 986.6 rode Roding, A. M. Oud Enschede vanuit de lucht Nederlands 1998
B 397.1
1 rori
Rori, Mr. R.F.A. Twente Genealogisch 2011-3 Burgerlijke Stand Nederlands 2011
B 397.1 1 roui Rouing, Paul Twente Genealogisch 2011-4 Burgerlijke Stand Nederlands 2011
B 385.4 sche Scheepmaker, Nico en Jan de Groen Vakmanschap is Meesterschap Nederlands 1992
B 906.1
schel
Schelhaas, dr. H. e.a. Graven en begraven in Overijssel Nederlands 1981
B 718.6
2 mole
Schelhaas, H. [... et al], onder red. van Molens in Overijssel Nederlands 1972
B 718.6 3 boer Schelhaas, H. [... et al], onder red. van Boerderijen in Overijssel Nederlands 1979
B 718.1
schel
Schelhaas, Mr. H. e.a. Historische kerken in Overijssel Nederlands 1974
B 986.4 sche Schelven, A.L. van en anderen Toekomst Twente Nederlands 1966
B 386.5 sche Schelven, Dr. A.L. van Onderneming en familisme - Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Nederlands 1984
B 718.6
3 sche
Schepers, Josef Haus und Hof Westflischer Bauern Nederlands 1973
B 244.1 scho Scholten, Rinus Heeroom Osse van Beckum - Het levensverhaal van een legendarische dorpspastoor Nederlands 1987
B 261.1 scho Schopenhauer, M. J. W. Het Stift te Weerselo Nederlands 1971
B 938.1 schu Schuiten, H.G.M. en
Vossebeld-Mentink, A.M.
Drieluik. Een schets van Haaksbergen Nederlands 1995
B 902.5 schu Schurink, Herman H. Kroniek van de families Schurink en Schuurink uit Lonneker Nederlands 2006
B 075 schu Schutte, Frits en redactie 75 jaar bijdragen - Rotaryclub Enschede 1936 - 2011 Nederlands 2011
B 658.4 8 schu Schutten, drs. G.J. Varen waar geen water is. Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de lJss Nederlands 1981
B 933 schu Schuyt, Kees en Ed Taverne e.a. 1950: Welvaart in zwart-wit Nederlands 2000
B 630.8 'siem Siemes, Hans en Jennie van der Horst-Hemmink De boer op in Overijssel Nederlands 1987
B 934.3 slic Slicher van Bath, B.H. Mensch en land in de Middeleeuwen - deel 1 Nederlands 2010
B 934.3 slic Slicher van Bath, B.H. Mensch en land in de Middeleeuwen - deel 2 Nederlands 1972
B 958 slic Slicher van Bath, B.H. Een samenleving onder spanning - geschiedenis van het platteland van Overijssel Nederlands 1957
B 630,6 slic Slicher van Bath, Bernard Bijdragen tot de agrarische geschiedenis. Nederlands 1978
B 938 slic Slicher van Bath, Prof. dr. B.H. en redactie Geschiedenis van Overijssel Nederlands 1970
B 938 snui Snuif, C.J. Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente Nederlands 1930
B 938
stro
Stroink, L.A. Stad en land van Twente Nederlands 1974
B 906
stui
Stuijvenberg, W. van 5000 jaar dagelijks leven - De Middeleeuwen Nederlands 1975
B 386.5 stui Stuiver, Bart Tovenaars met textiel:
Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965
Nederlands 2011
B 718.6 2 wieg T. Wiegman De molens in Enschede en Lonneker Nederlands 1991
B 938.1 taat Taat, Dick Enschede in oude ansichten deel 3 Nederlands 2011
B 385
terh
Terhorst en anderen Omzien in trots - Een beeldgeschiedenis van 75 jaar Akzo Nobel Hengelo, 1919-200 Nederlands 2006
B 986.te Termeulen, Thomas Topografische Atlas Overijssel - losbladig Nederlands 2015
B 986.te Termeulen,
Thomas
Topografische Atlas Overijssel Nederlands 2015
B 499.2 tibb Tibbe, M. en
Nijmeijer, H.
50 jaar schaakvereniging Boekelo 1936 - 1986 Nederlands 1986
B 031 timm Timmerhuis, Frans Handboek praktisch archiefbeheer Nederlands 2010
B 386.9 troo Troost, Dr. Seijer Koninklijk zout Nederlands 2007
B 386.9 troo Troost, Seijer Een leven tussen boortorens Nederlands 2001
B 351.2 twen Twents-Gelders Textielmuseum Over Textielgilden in het Euregiogebied Nederlands 1978
B 851.7 kiwi van Twente Om de taal Nederlands 2011
B 472 Veen, Monique van 1929 - 2004 75 jaar Marcellinus Nederlands 2004
B 458.9 veen Veen, Monique van der en redactie 1929-2004 - 75 jaar Marcellinusschool Nederlands 2004
B 908.1
1 ven
Ven, D.J. van der Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek Nederlands 1977
B 938 oudh Vereniging Oudheidkamer "Twente" Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twente ... 1567-1572 Nederlands 1982
B 392.1 vroo Vroom, drs E. Inventaris archief Richterambt (Landgericht) Enschede 1597 -1811 Nederlands 1958
B 386.8 wal Wal, Ir. Peter van der Boekelo Foliën B.V. Haar historie 1960 - 2000 Nederlands 2000
B 987.4 pedd Wekgroep Winkels van Weleer Winkels van Weleer deel 2 Nederlands 2010
B 386.5 wieg Wiegman, T. en J.H. van de Berg Langs Enschedese Textielfabrieken Nederlands 1989
B 935.4 wieg Wiegman, Ties De strijd van verzetsman Dirk van der Meer Nederlands 2014
B 718.5 wieg Wiegman.T. De openbare lagere- en kleuterscholen in Enschede en Lonneker 1645 - 1985 Nederlands 1986
B 699.5 wier Wieringa, H. e.a. Waterstaat in Overijssel Nederlands 1983
B 385.5 will Willink, Bastiaan De textiel baronnen - Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van N Nederlands 2010
B 945.3 wilt Wiltfang, Friedrich Hakenkreuzfahnen Ober Gronau/Epe: Gleichschaltung von Presse und Rundfunk ... Duits 1998
B 719.4 hess Wim Hesselink De dorpen rond Enschede Nederlands
B 391.3 winh Winhoff, mr. Melchior en mmr. R.E. Hattink Lantrecht der Thwenthe declareert Nederlands 1900
B 907.5 woer Woertman, D.W. en Herbert, J. Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel Nederlands 1977
B 985.2 woni Wonink, Harry Op stap met Harry Wonink Nederlands 1973
B 986.2 woni Wonink, Harry Twente - het paradijs der edelen Nederlands 1980
B 986.3 woni Wonink, Harry 't Gastenbeukske Nederlands 2000
B 938 zant Zandvoort, René van + redactie Daarom Enschede - Lonneker, Glanerbrug, Boekelo Nederlands 2015
B 718.2 zeil Zeiler, Frits David en Joos Lensink De Horte: een beeld van een huis Nederlands 1999
B 685.2 zisc Zischka, Antoine De geheime oorlog om de katoen Nederlands 1935
B 387, Zouwen, Annelies Menko, de geschiedenis van een Nederlands 2010
B 944.7 zuyl Zuylen, Frank van Palestinpioniers in Twente 1933 - 1945 - Een vergeten hoofdstuk Nederlands